Dr. Öğr. Üyesi CAHİT KAHRAMAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi CAHİT KAHRAMAN

T: (0282) 250 2647

M ckahraman@nku.edu.tr

W ckahraman.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: (JAPONYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Doktora
Üniversite: TSUKUBA ÜNİVERSİTESİ (JAPONYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları:
Tez: (2009)
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAHRAMAN C., Güneş İ., 1989 göçü sonrası Bulgaristan göçmenlerinin yemek kültüründeki değişim, Göç Dergisi, vol. 4, pp. 227-245, 2017.
Özgün Makale China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI aramaEBSCO Academic Search (forthcoming)ERIH PLUSNorwegian Register for Scientific Journals, Series and PublishersResearch Papers in Economics (RePEc): RePEc arama Erişim Linki
2. TOKSÖZ L., KAHRAMAN C., Türk Üniversite Öğrencilerinin Emoji Algısı, Humanitas, vol. 5, pp. 247-256, 2017.
Özgün Makale EBSCO
3. KAHRAMAN C., Continuation of Shishi Matsuri Festival in Murashima village, Japan, Border Crossing, vol. 6, pp. 107-117, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
4. KAHRAMAN C., Güneş İ., Tuna Dergisinde Göç Şiirleri: 1989 Göçü, Göç Dergisi, vol. 3, pp. 225-238, 2016.
Özgün Makale Research Paper in Economics(RePEc) Erişim Linki
5. KAHRAMAN C., ZENGİN B., Facilitation Potencial of the Mnemonics for thr Teaching of Japanese Vocabulary to Turkish Speakers, Humanitas, pp. 165-182, 2014.
Özgün Makale MLA, EBSCO, ASOS, ARASTİRMAX,TEİ
6. ULU C., KAHRAMAN C., 20. yüzyılın BaşındaTürk Aydınlarının Japonya´ya Bakışı ve "Musavver Japon Çocukları" Kitabı, Humanitas, pp. 235-249, 2013.
Özgün Makale MLA, EBSCO, CEEOL, ARASTİRMAX, ASOS
7. KAHRAMAN C., Nihon ni okeru dougu kuyou - Shimbun kiji no bunseki (Japon Anma Törenleri - Gazete Analizleri), Shikyo (En Marge de l´histoire), pp. 53-71, 2006.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAHRAMAN C., BOSNALI S., Türkçe ve Japoncada Kanıtsallık, Söylem Filoloji Dergisi, cilt 2, ss. 129-149, 2017.
Özgün Makale ASOS, Scientific Indexing Services, Index Copernicus Erişim Linki
2. KAHRAMAN C., Asyanın iki ucundan görüşler: Türkiye-Japonya Algısı, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss. 73-86, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
3. KAHRAMAN C., Japon Doğum ve Çocukluk Dönemi Geçiş Törenlerinde Şinto Olgusu, Erciyes Üniversitesi Sossyal Bilgiler Enstitüsü Dergisi, cilt 30, ss. 73-92, 2016.
Özgün Makale İndecs Copernicus, DRJI Erişim Linki
4. KAHRAMAN C., Türk Üniversite Öğrencilerinin "Japonca" Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Yardımıyla Analizi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sergisi, cilt 18, ss. 95-110, 2014.
Özgün Makale Ulakbilim, EBSCO HOST, ASOS
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KAHRAMAN C., ZENGİN B., Japon Dili ve Kültürü İncelemeleri, Bölüm: Üniversite Öğrencilerinin Japoncayı Seçmeli Ders Olarak Tercih Etme Nedenleri ve Beklentileri, Yayın Yeri: Transnational Press London, Editör: Cahit Kahraman, Levent Toksöz, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. KAHRAMAN C., Current Topics in Social Sciences, Bölüm: A Promenade to Japanese Modernologio: Description of Japan, Japanese Janguage and its People through the Signs, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Hülya Yaldır, Recep Efe, Elzbieta Zuzanska-Zysko, Mehmet Arslan, 2016.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KAHRAMAN C., Güneş İ., Trakya’xxnın Renkli Dünyası Aşrı Memleket, Bölüm: Bulgaristan Göçmen Mutfağının Dünü ve Bügünü, Yayın Yeri: İletişim, Editör: Tuncay Bilecen, İbrahim Dizman, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. KAHRAMAN C., Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Bölüm: Bitmemiş Hikayeler Kütüphanesi adlı Japon Çocuk Romanında Kanıtsallık, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi, Editör: Hikmet Asutay, Tuncay Öztürk, Didem Yılmaz, Sema Duran Baytar, Sare Gürel, Zekiye Hande Ünal, 2016.
Bilimsel Kitap
3. KAHRAMAN C., Japon Dili ve Kültürü Eğitimi Araştırmalarına Yeni Yaklaşımlar JDI Serisi Ⅱ, Bölüm: Japonca Kogengaku (Modernolojio): Tabela yazılarına zaman, kültür ve dil ekseninden bakışı ve ders malzemesi olarak kullanımı, Yayın Yeri: Paradigma Akademi Yayın, Editör: Aydın Özbek, Tolga Özşen, Kenji KAwamoto, 2016.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KAHRAMAN C., Güneş İ., 1989 Göçü Öncesi ve sonrası Bulgaristan Göçmenlerinin Mutfak kültürü, Turkish Migration Conference (12.06.2016-15.06.2016).
Özet bildiri
2. KAHRAMAN C., Nihongo Kogengaku(Modernolojio): Gaichu ni aru rearia Kyouzai to sono Hensen, 1. Japon Dilii ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (04.06.2016-05.06.2016).
Özet bildiri
3. KAHRAMAN C., Japon Çocuk romanı anlatımında kanıtsallık, 1. Uluslaraarası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi (04.05.2016-07.05.2016).
Özet bildiri
4. KAHRAMAN C., The Continuation of Shishi Matsuri in a rural Area Japan-The Case of Murashima Village, Japan Anthropology Workshop (01.09.2015-04.09.2015).
Tam metin bildiri
5. BOSNALI S., KAHRAMAN C., Moods and Modality in Turkish and Japanese Dream Narration, LİLA 15 (29.06.2015-30.06.2015).
Tam metin bildiri
6. KAHRAMAN C., Güneş İ., Tuna Dergisi ve Göç Edebiyatına bir Bakış-Yazar ve Şair Zahit Güney´in Göç ile ilgili Yazıları Üzerine, Turkish Migration Conference (25.06.2015-27.06.2015).
Tam metin bildiri
7. KAHRAMAN C., ZENGİN B., Facititation Potential of the Mnemonics for the Teaching of Japanese to Turkish Speakers, FLTAL (Foreign Language Teaching and Applied Linguistics) (03.05.2013-05.05.2013).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KAHRAMAN C., Japon Ahlak Eğitimi Hikayeleri: Erdemli Yaşam için Rol Modeli, 3. Türkiye´de Japonya Çalışmaları Konferansı (17.06.2016-19.06.2016).
Özet bildiri
Editörlükler
1. Japon Dili ve Kültürü İncelemeleri, Yayın Yeri: Transnational Press London (03.07.2017-25.12.2017).
Uluslararası Kitap
2. Humanitas, Yayın Yeri: Ege Reklam Basım (01.07.2016-30.12.2016).
Uluslararası Dergi
3. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Humanitas, Yayın Yeri: Ege Reklam Basım Sanatları (01.01.2016-30.06.2016).
Uluslararası Dergi
4. Humanitas, Yayın Yeri: Toprak Ofset, Yayın Kurulu Üyeliği (01.03.2013-).
Uluslararası Dergi
Yayın Hakemlikleri
1. Humanitas, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi EBSCO, TEİ, MLA, Araştirmax, Dergipark
2. Border Crossing, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi EBSCO Electronic Journals Service (EJS), Index Copernicus, and Research Papers in Economics (RePEc) and other services.
3. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Sobiad, Asos Index, Index Copernicus, Araştırmax
4. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
Uluslararası Projeler
1. Japanese Language and Culture Education Symposium in Turkey, DİĞER, Araştırmacı, 01.04.2016-31.03.2017.
Sanatsal Faaliyetler
1. NKU 1st International Mail Art Biennal, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mustafa Cevat Atalay, 23.03.2016-14.04.2016.
Karma